Krajobrazy piękne mamy do Kołczygłów zapraszamy

Flora

Napisane przez 

   Flora „Doliny Słupi” liczy ponad 750 gatunków roślin naczyniowych, z czego 670 to rośliny zielone. Prawie 50 gatunków jest pod ochroną prawną w tym 17 pod ochroną ścisłą i 32 pod ochroną częściową. Na terenie parku stwierdzono 58 pomników przyrody. Spotkać można tutaj drzewa, które pierwotnie nie występują, są to: świerk pospolity, daglezja, jodła pospolita, sosna wejmutka i sosna smołowa.

Szata roślinna
   Teren Parku Krajobrazowego jest bardzo lesisty. Ponad 70% powierzchni zajmują lasy, głównie występuje tu sosna zwyczajna.
Runo leśne jest bogate w borówkę czarną i brusznicę(o czerwonych owocach). 

fot. Karol Veith