Krajobrazy piękne mamy do Kołczygłów zapraszamy

Park Krajobrazowy "Dolina Słupi"

Napisane przez 

Park powstał w 1981 roku na obszarze powiatów słupskiego i bytowskiego oraz siedmiu gmin (Słupsk, Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Kołczygłowy, Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka). Powierzchnia parku wynosi około 37 tys. hektarów, a wraz z otuliną ponad 83 tys. hektarów.
Park krajobrazowy "Dolina Słupi" cechuje lesistość, bo aż 72% powierzchni zajmują lasy (mieszane i liściaste).
Park Krajobrazowy obejmuje 44% ogólnej powierzchni gminy i 20% obszaru parku. „Dolina Słupi” posiada otulinę, która stanowi 32% terenu gminy.  

(ze względu na obszerność mapy jej załadowanie się może chwile potrwać; po kliknięciu w mapę otworzy się nowe okno z dokładniejszą mapą)

Źródło: Urząd Gminy Kołczygłowy