Krajobrazy piękne mamy do Kołczygłów zapraszamy

Stacja naprowadzania myśliwców

Napisane przez  Kamil Jankowski

 W Kołczygłówkach (niem. Neu Kolziglow) znajdowała się tzw. Jägerleitstellung, co można przetłumaczyć jako stacja naprowadzania myśliwców. Nie była to więc klasyczna stacja radarowa i nie było tam klasycznych radarów tylko radionamierniki.

   Na wyposażeniu stacji Stoppelrübe znajdowały się 2 radary bierne FuSAn-730 Freya Egon oraz 5 zestawów FuSAn-733 Y-Peiler. W skład każdego zestawu FuSAn-733 wchodził Heinrich Peiler (wieża) oraz Hans E-mess (maszt), co w sumie daje 12 obiektów. 

   Rozmawiałem z wieloma mieszkańcami i poświęciłem sporo czasu na poszukiwania, ale niestety nie wszystkie obiekty udało mi się zlokalizować. Ciekawostka polega na tym, iż w stacji Stoppelrübe radary Freya Egon były umieszczone na drewnianych wieżach podobnie jak i Heinrichy Peilery. Znajdowały się one na środku tego dużego pola (FE1 i FE2). Na terenie lasu odnalazłem pozostałości po Heinrichach (HP1 - HP5). Natomiast nie udało mi się natrafić na resztki urządzeń Hans E-mess. Powinno to być 5 zestawów składających się z 3 płaskich, betonowych fundamentów ze stalowymi elementami mocującymi. Niestety pozostałości te mogły zostać zasypane lub nawet wykopane z pola, ze względu na ich niewielkie rozmiary. Jeszcze kilka lat temu fundamenty na pewno były doskonale zachowane. Zwykle poszczególne obiekty należące do takiej stacji były odległe od siebie o jakieś 300m.

   Może w gminie Kołczygłowy żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają czasy II wojny światowej i mogliby wskazać, gdzie Niemcy umieścili te maszty? Jest to mało prawdopodobne, ale może zachowały się jakieś fotografie z tych czasów, kiedy te obiekty jeszcze znajdowały się na swoim miejscu?

Opracował dla strony: Kamil Jankowski

Projekty wyglądu masztów:

 

Pozostałości po radarach: